Spór w tej sprawie dotyczył art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Wynika z niego, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Chodziło o spółkę, która prowadziła hurtową sprzedaż jaj. Kupowała je na terenie kraju od podmiotów gospodarczych i rolników ryczałtowych, natomiast sprzedawała w hurcie odbiorcom polskim, słowackim i węgierskim.
W trakcie kontroli urząd skarbowy stwierdził, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków na zakup jaj, dokonanych między 29 a 31 grudnia 2007 r. Stwierdził, że w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2007 r. bezpodstawnie zaliczyła do kosztów podatek naliczony VAT. Urząd wykazał, że ostatnia w 2007 r. faktura sprzedażowa była wystawiona 20 grudnia. Ponadto stwierdził, że niemożliwe było sprzedanie jeszcze w tym samym roku jaj kupionych w ostatnich dniach grudnia.
Spółka nie zgadzała się z wysokością zobowiązania podatkowego ustaloną przez organy podatkowe. W skardze do WSA zarzucił im przede wszystkim naruszenie art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT. Z tego drugiego przepisu wynika, że koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
W trakcie rozprawy pełnomocnik spółki podkreślał, że w tej sprawie doszło do specyficznej sytuacji, ponieważ w okresie świąt Bożego Narodzenia spółka inaczej realizuje transakcje – najpierw wystawia faktury, a dopiero potem ma miejsce sprzedaż i odbiór jaj. Pełnomocnik dodał, że w 2007 r. spółka nie posiadała magazynów, w których mogłaby przechowywać jaja i w związku z tym często dochodziło do sytuacji, w których kupowała je i dostarczała odbiorcom wielorazowo, natomiast fakturowała je w terminach uzgodnionych przez strony w ramach jednego miesiąca rozliczeniowego. Wynikało to też ze specyfiki towaru, ponieważ często odbiorca miał zastrzeżenia do części jaj i trzeba było je wymieniać.
Pełnomocnik tłumaczył też, że w tej branży często firmy między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem nie prowadzą czynności księgowych i dlatego spółka wystawiła faktury wcześniej.
WSA oddalił skargę spółki, w pełni podzielając stanowisko organów podatkowych. Orzekł, że zakup towaru dokonany w ostatnich dniach grudnia byłby potrącalny w tym samym roku podatkowym tylko wtedy, gdyby spółka wykazała, że była w stanie do końca roku osiągnąć związany z tym kosztem przychód. Niestety, brak rzetelnej dokumentacji w tej sprawie nie pozwala określić, kiedy ten przychód został osiągnięty – stwierdził WSA. Podkreślił, że zawiła praktyka stosowana w spółce pod koniec roku kalendarzowego powinna znajdować odzwierciedlenie w dokumentacji, aby można było uznać ją za zasadną. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2014 r., sygn. III SA/Wa 287/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia