Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii VAT. Wyjaśniła, że kończy budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Za jej pomocą będzie świadczyć usługę przesyłu. Wskazała też, że na jej terenie funkcjonuje zakład budżetowy, który zajmuje się gospodarką wodno-kanalizacyjną. Gmina świadczy na jego rzecz odpłatne usługi przesyłu wody oraz ścieków, na podstawie umowy. Zamierza ją rozszerzyć m.in. o udostępnienie oczyszczalni do oczyszczania doprowadzanych ścieków.
W związku z tym zakład będzie jej płacił wynagrodzenie według stawki 0,01 zł netto plus VAT za 1 m sześc. przesyłanej wody oraz ścieków. Gmina uzasadniła, że jest to cena rynkowa, bo żadnemu innemu podmiotowi nie może udostępnić infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gmina chciała wiedzieć, czy te rozszerzone czynności będą podlegały opodatkowaniu VAT.