W lutym br. orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1413/19), ale w najnowszej sprawie WSA w Gdańsku nie widział konieczności odwołania się do tamtego wyroku, by orzec równie korzystnie dla podatnika.
Stwierdził, że art. 16i ust. 5 ustawy o CIT (analogicznie art. 22i ust. 5 ustawy o PIT) jest nieprecyzyjny i wobec tego należy kierować się jego gramatyczną wykładnią. Przypomnijmy, że przepis ten brzmi: „zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego”.