Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik poda organizację pożytku publicznego, której nie ma w aktualnym wykazie OPP, 1 proc. jego podatku pozostanie w budżecie państwa. Nie zostanie przekazany na cele charytatywne.

Osoba, która chce przekazać część swojego podatku organizacji pożytku publicznego, musi złożyć wniosek w tej sprawie. Jest on zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu wpisze numer KRS wybranej przez siebie organizacji oraz kwotę, jaką chce przekazać. Nie może ona przekraczać 1 proc. podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (może być mniejsza). Wybrać można tylko jedną OPP.
Jeżeli podatnik korzysta z usługi Twój e-PIT, czyli zeznania sporządzonego przez Krajową Administrację Skarbową, może już mieć automatycznie wypełniony wniosek o przekazanie 1 proc. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy rok wcześniej zdecydował się na to rozwiązanie, a organizacja nadal jest w wykazie OPP. Taką listę prowadzi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Jest ona dostępna na stronie internetowej instytutu (niw.gov.pl).
Jeżeli w tym roku podatnik zmieni zdanie co do beneficjenta pomocy, może swój wybór skorygować zarówno przed wysłaniem zeznania, jak i po, czyli składając korektę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku korekty podatek trafi do OPP tylko wtedy, gdy zostanie ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu do rozliczenia.
Podatnik może wybrać nie tylko samą OPP, ale też konkretny cel (osobę), który chce wesprzeć. Została do tego przewidziana specjalna rubryka w zeznaniu podatkowym. Co jednak, jeśli cel szczegółowy jest nieaktualny, bo np. dziecko, na które podatnik chce przekazać 1 proc., jest już podopiecznym innej organizacji? Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów ze strony internetowej resortu w takiej sytuacji środki zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w zeznaniu. Skarbówka nie weryfikuje bowiem celu szczegółowego, bo wykaz OPP nie zawiera takich informacji.