Linię orzeczniczą NSA w tej kwestii zapoczątkował wyrok z 10 marca 2020 r. (sygn. akt II FSK 3179/18), kiedy to z fiskusem przegrała grupa kapitałowa PGE. Niekorzystny werdykt usłyszała też Energa. O obu orzeczeniach pisaliśmy w artykułach: „Nie można darować komuś bez jego wiedzy” (DGP nr 49/2020) i „Wpłaty na rzecz PFN to nie darowizny” (DGP nr 30/2022).
W najnowszej sprawie chodziło o Polską Grupę Zbrojeniową, która – podobnie jak m.in. PZU, Tauron, PKP, PGNiG, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Orlen, Energa, PGE – zobowiązała się w 2016 r. do corocznych wpłat na PFN, począwszy od 2017 r.