Potwierdził, że usługa informatyczna nie ma charakteru usług doradczych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych ani innych wymienionych w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT (także świadczeń do nich podobnych). Przepis ten został wprowadzony Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) i dotyczy 19-proc. podatku od przerzuconych dochodów.
Na tle art. 15e…