Wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego za wykonane usługi informatycznej nie jest objęte 19-proc. podatkiem od przerzuconych dochodów – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Potwierdził, że usługa informatyczna nie ma charakteru usług doradczych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych ani innych wymienionych w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT (także świadczeń do nich podobnych). Przepis ten został wprowadzony Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) i dotyczy 19-proc. podatku od przerzuconych dochodów.
Na tle art. 15e…
Wątpliwości co do charakteru usług informatycznych pojawiały się już na gruncie nieobowiązującego dziś art. 15e ustawy o CIT, który limitował koszty uzyskania przychodów z tytułu usług niematerialnych nabytych od podmiotu powiązanego. Ich katalog był podobny do listy zamieszczonej obecnie w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT.
W sporach odnoszących się do uchylonego art. 15e ustawy o CIT fiskus dopatrywał się podobieństwa usług informatycznych do usług doradztwa bądź zarządzania siecią. Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z 21 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 2907/20) i z 9 grudnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 1141/21) oraz WSA w Gliwicach w wyroku z 17 listopada 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 1181/21, nieprawomocny). Z orzeczeń tych wynikało, że koszty usług informatycznych nie podlegają limitowaniu.
…i art. 24aa
Najnowsza interpretacja dotyczy spółki planującej wypłacić członkowi swojego zarządu, będącemu zarazem wspólnikiem, wynagrodzenie za usługi informatyczne. Spółka uważała, że nie zapłaci 19-proc. podatku od przerzuconych dochodów, bo – jak argumentowała – dotyczy on wyłącznie kosztów wymienionych w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT i nie ma wśród nich usług informatycznych.
Dyrektor KIS to potwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG