Nawet jeżeli fotograf przekazuje klientowi wykonane przez siebie zdjęcia na pendrivie, może korzystać ze zwolnienia z kas rejestrujących, jeżeli wartość jego obrotu detalicznego nie przekroczyła 20 tys. zł rocznie – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która profesjonalnie zajmuje się robieniem zdjęć portretowych, ślubnych, rodzinnych (PKD 74.20.Z). Przekazuje je klientom na pendrivie'ach, które albo sama kupuje, albo są własnością klientów.
Chciała się upewnić, że nie musi mieć kasy fiskalnej, jeżeli jej obrót nie przekroczy 20 tys. zł rocznie.
Wątpliwość wynikała z tego, że zwolnienie z kas w ogóle nie przysługuje przy sprzedaży (dostawie) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. W tym wypadku bezwzględnie trzeba mieć kasę. Wynika to z par. 4 ust. 1 lit. k obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442). Analogiczny przepis był we wcześniejszym rozporządzeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.) – obowiązującym do końca 2021 r.
Podatniczka uważała jednak, że przepis ten jej nie dotyczy. Tłumaczyła, że zajmuje się świadczeniem usług (fotograficznych), a nie sprzedażą nośników danych (w tym wypadku pendrive'ów).
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku nie ma zastosowania par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządzenia.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.10.2022.1.MN