Tym samym potwierdzono naszą informację, że nowy obowiązek nie oznacza konieczności zakupu terminali. Poinformowaliśmy o tym już w grudniu ub.r. w artykule „Polski Ład: PIT-2 będzie można złożyć w trakcie roku (DGP nr 235/2021).
Ma to związek z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. nowym wymogiem nałożonym na sprzedawców. Muszą oni umożliwić klientom zapłatę w formie bezgotówkowej za pomocą „instrumentu płatniczego”. To element Polskiego Ładu, który ma promować płatności bezgotówkowe.