Polski Ład nałożył na podatników obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych, ale nie znaczy to, że sprzedawcy muszą mieć terminale płatnicze. Wystarczy udostępnić konto do przelewu lub BLIK – napisano na rządowym portalu biznes.gov.pl.

Tym samym potwierdzono naszą informację, że nowy obowiązek nie oznacza konieczności zakupu terminali. Poinformowaliśmy o tym już w grudniu ub.r. w artykule „Polski Ład: PIT-2 będzie można złożyć w trakcie roku (DGP nr 235/2021).
Ma to związek z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. nowym wymogiem nałożonym na sprzedawców. Muszą oni umożliwić klientom zapłatę w formie bezgotówkowej za pomocą „instrumentu płatniczego”. To element Polskiego Ładu, który ma promować płatności bezgotówkowe.
Na trzy sposoby
Na portalu biznes.gov.pl, nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wyjaśniono, że nowy obowiązek można wypełnić na trzy sposoby, a udostępnienie terminala płatniczego jest tylko jednym z nich. Sprzedawcy mogą również umożliwić konsumentom zapłatę:
  • za pomocą usługi BLIK lub
  • udostępniając swój numer konta bankowego do płatności przelewem za zakupiony towar lub usługę.
„Spełnisz obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej, jeśli udostępnisz jedną z możliwych opcji płatności bez użycia gotówki. Nie oznacza to, że musisz dysponować konkretnym urządzeniem, na przykład terminalem płatniczym” – czytamy na stronie biznes.gov.pl.
Przypomnijmy, że wprowadzone od 1 stycznia br. obowiązki firm związane z przyjmowaniem płatności wynikają z art. 19a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Z ust. 1 wynika, że przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą, „przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814)”.
Ustęp 2 wyłącza z tego obowiązku przedsiębiorców, którzy nie sprzedają towarów i usług konsumentom.
Instrument to nie tylko terminal
Pojęcie „instrument płatniczy” jest szersze niż „terminal płatniczy”. Potwierdza to informacja zamieszczona na stronie biznes.gov.pl. Wynika z niej, że instrument płatniczy to: „zindywidualizowane urządzenie lub zbiór procedur uzgodniony przez użytkownika i dostawcę, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Bezgotówkowe instrumenty płatnicze służą do zapłaty za określoną transakcję płatniczą za pomocą rachunku bankowego”.
Przypomnijmy, że od 1 lipca 2022 r. część przedsiębiorców (ci, którzy stosują kasy fiskalne online) będzie musiała zapewnić współpracę takiego urządzenia z terminalem płatniczym. W przeciwnym razie będzie grozić im kara 5 tys. zł.
Ale również ta zmiana nie oznacza obowiązku korzystania z terminali płatniczych przez wszystkich podatników użytkujących kasy online. – Mają oni bowiem obowiązek wykorzystywania „instrumentów płatniczych” w celu umożliwienia zapłaty, ale mogą to być instrumenty płatnicze wszelkiego rodzaju, także te niebędące terminalami płatniczymi – wyjaśnia Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy.
Jest ulga
Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup terminala płatniczego i spełnią ustawowe warunki, mogą skorzystać z ulgi na jego zakup.
Z preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz spółki płacące CIT. Odliczyć (od podstawy obliczenia podatku) można maksymalnie 1000 zł, a w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących – 2500 zł.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna