Wystarczy, aby jeden wspólnik spółki cywilnej świadczył usługi, które wykluczają opodatkowanie podatkiem liniowym, aby takie prawo utracili wszyscy wspólnicy – wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Chodziło o kobietę – wspólniczkę spółki cywilnej. Planowała tak jak druga wspólniczka rozliczyć się za rok 2014 według liniowej 19 proc. stawki PIT. Pojawił się jednak problem. W 2010 r. zawarła umowę o pracę ze spółką z o.o. na której rzecz świadczyła także usługi obsługi celnej jako przedsiębiorca. Z tą samą spółką kapitałową współpracowała w podobny sposób druga wspólniczka kobiety. Ona jednak utraciła w 2014 r. zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT prawo do rozliczania się podatkiem liniowym. Podpisała bowiem aneks do umowy o pracę z którego wynikało, że w ramach etatu będzie świadczyła te same usługi jak w ramach firmy.

Pierwsza z kobiet zapytała izbę skarbową, czy w takiej sytuacji zachowa prawo do rozliczania się podatkiem liniowym. Uważała, że tak i że restrykcje obejmą tylko wspólniczkę. W innej sytuacji mogłoby się okazać, że wszyscy wspólnicy spółki cywilnej tracą prawo do opodatkowania liniowego nawet, jeśli nie wiedzą, że jednego z nich obejmą restrykcje. Te zaś zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT obejmują tylko konkretnego podatnika, a nie wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Izba skarbowa była jednak innego zdania. Zwróciła uwagę, że w art.9a ust. 3 ustawy o PIT, który wprowadza restrykcje ustawodawca wskazał, że tych samych czynności w ramach etatu i w ramach etatu nie może świadczyć podatnik, ale też „przynajmniej jeden ze wspólników”. To oznacza, że obie kobiety utraciły prawo do rozliczania się podatkiem liniowym i muszą zapłacić PIT według skali podatkowej (18 i 32 proc.).

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 października 2014 r. (nr IPTPB1/415-403/14-3/AG)