Dopiero w momencie zbycia udziałów można odliczyć wydatki poniesione na ich nabycie. Nieprawidłowe jest ich rozliczanie już w dacie poniesienia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Sprawa dotyczyła wspólnika spółki jawnej, który nabył udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transakcja ta została sfinansowana z kredytu bankowego zaciągniętego na ten cel przez spółkę jawną.
Podatnik chciał zaliczyć zapłacone odsetki od kredytu oraz prowizję bankową do kosztów uzyskania przychodu już w dacie ich poniesienia, natomiast wydatki na zakup udziałów i opłaty notarialne – w momencie sprzedaży tych udziałów.
Powoływał się na art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty pośrednie (a za takie uważał odsetki od kredytu i prowizję bankową) powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Natomiast wydatki na sfinansowanie ceny udziałów i opłaty notarialnej – niezbędne, aby nabycie udziałów było prawnie skuteczne – obciążą koszty podatkowe w dacie zbycia udziałów.
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Wskazał, że wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o., włącznie z prowizją bankową i odsetkami od kredytu zaciągniętego na ten cel, są kosztem uzyskania przychodów ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, a nie pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym są kosztem podatkowym dopiero w dacie zbycia udziałów.
Tego samego zdania był WSA w Bydgoszczy. Orzekł, że dyrektor izby prawidłowo nakazał rozliczyć całość poniesionych wydatków jako związanych z przychodem osiągniętym z kapitałów pieniężnych.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 21 października 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 796/14.