Rozszerzony ma być przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Sąd będzie mógł zobowiązać do zwrotu nie tylko uzyskanych korzyści majątkowych, ale jeżeli korzyść ta została już np. skonsumowana - także jej równowartości.
Zasadniczo projekt zmierza do zaostrzenia polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej. Ma to dotyczyć zwłaszcza przestępstw skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości.