Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji - mają potrwać do czwartku.

Aktualny zakres zwolnienia dotyczącego wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne, określony w ustawie o podatku od towarów i usług odnosi się jedynie do działalności prowadzonej w tym zakresie przez społeczne agencje najmu. Zwolnienie natomiast nie obejmuje wszystkich czynności wynajmu czy dzierżawy nieruchomości, jakie są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki w ramach prowadzonej przez nie lokalnej polityki mieszkaniowej.

W przypadku najmu dokonywanego na rzecz podmiotów innych niż określone w tym przepisie ustawy o VAT, jest on opodatkowany 23% stawką podatku i przy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego należy spodziewać się przerzucania ciężaru ekonomicznego podatku VAT na ostatecznego najemcę.

Reklama

"W praktyce powoduje to zwiększenie kosztów najmu lokali mieszkalnych obciążających najemców, którzy wykorzystują te lokale w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych i utrudnia jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie skutecznej polityki mieszkaniowej" – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada wprowadzenie zwolnienia od podatku dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego

– wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Planowanym rezultatem wejścia proponowanych zmian w życie jest zmniejszenie obciążeń ostatecznych najemców nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkalne, podano także.