Chodziło o podatnika, który ma zamiar założyć stowarzyszenie i pełnić w nim funkcję prezesa. Stowarzyszenie ma organizować odpłatne szkolenia oraz wydawać branżowe czasopisma. Podatnik nie wykluczał, że stowarzyszenie zleci wykonywanie tych zadań podmiotowi zewnętrznemu, który będzie z tego tytułu wystawiał faktury.
Sam, jako członek zarządu, miał świadomość tego, że może być pociągnięty do odpowiedzialności za zaległości podatkowe stowarzyszenia, w trybie art. 116a par. 1 ordynacji podatkowej. Dlatego uważał, że może wystąpić o interpretację indywidualną.