Takie wnioski płyną z wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych - jednego najnowszego, drugiego już prawomocnego.
Najnowszy to wyrok WSA w Gliwicach z 31 stycznia 2022 r. (sygn. akt I SA/Gl 1340/21). Podobnie orzekł wcześniej WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 28 stycznia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 616/19).