- Kluczowa będzie bowiem przesłanka „zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jednego gospodarstwa domowego” - zwraca uwagę Andrzej Grzywna, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Andrzej Grzywna i Wspólnicy.
Minister nie zaniecha też poboru podatku od tej części kredytu refinansowego (zaciągniętego na spłatę uprzednio wziętych kredytów na cele mieszkaniowe) lub konsolidacyjnego, która dotyczyła innego celu niż mieszkaniowego.