Od lipca br. skarbówka będzie mogła poprosić bank o dane z rachunku osoby fizycznej w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej.

Takie zmiany wprowadzi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nowelizacja zwana Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
Celem – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie – jest ujednolicenie dotychczasowych uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej w tym zakresie. Zasadą jest, że skarbówka nie może żądać od banków informacji bez wszczęcia postępowania wobec podatnika.
– Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mają możliwość pozyskania danych z rachunku bankowego, w zakresie w jakim prowadzone postępowanie dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Przepis ten nie obejmował do tej pory swoim zakresem rozliczeń osób fizycznych. Dostęp do danych tych osób nie jest jednak wyłączony w ramach postępowania podatkowego prowadzonego przez organy podatkowe – wyjaśnia Małgorzata Sękul, menedżer w EY Doradztwo Podatkowe.
Od 1 lipca wejdzie w życie zmiana art. 48 ust. 1 ustawy o KAS, która umożliwi pozyskiwanie danych z kont osób fizycznych również w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających. Z żądaniem przekazania informacji będzie mógł zwrócić się także naczelnik urzędu skarbowego, a przekazywane dane będą mogły dotyczyć także pełnomocników rachunku bankowego.
MF zapewniło, że podatnicy nie muszą obawiać się tej zmiany, bo art. 48 ustawy o KAS nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów.
Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że przy udzielaniu informacji banki ściśle przestrzegają tajemnicy bankowej, a dane przekazywane przez nie organom podatkowym są chronione tajemnicą skarbową.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna