Takie zmiany wprowadzi do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nowelizacja zwana Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
Celem – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie – jest ujednolicenie dotychczasowych uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej w tym zakresie. Zasadą jest, że skarbówka nie może żądać od banków informacji bez wszczęcia postępowania wobec podatnika.