Przypomnijmy, że naczelnicy urzędów skarbowych przekazują środki z 1 proc., jeżeli podatnicy złożą zeznanie w ustawowym terminie albo jeżeli dyspozycja przekazania części podatku znalazła się w korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla rozliczenia. Warunkiem przelania pieniędzy do OPP jest też zapłata podatku należnego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego.
O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 i PIT-38. Ich już od kilku lat rozlicza Krajowa Administracja Skarbowa w usłudze zwanej Twój e-PIT (dostępna jest ona m.in. na koncie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl.). Co więcej, jeżeli podatnicy sami nie zaakceptują sporządzonych rozliczeń lub nie złożą samodzielnie sporządzonego PIT, to zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie wysyłane z upływem ustawowego terminu (w tym roku jest to 2 maja, bo 30 kwietnia przypada w sobotę).