Zastrzegł jednak, że odliczyć od dochodu można wyłącznie te wydatki, które definitywnie uszczupliły majątek podatnika, a więc nie zostały mu w jakiejkolwiek formie zwrócone.
Spytała o to kobieta, która nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym. Kilka miesięcy później starostwo powiatowe wydało pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania tego budynku na funkcję mieszkalną.