Kto zrealizował inwestycję termomodernizacyjną w budynku mieszkalnym pełniącym wcześniej funkcje gospodarcze, może skorzystać z podatkowej preferencji – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zastrzegł jednak, że odliczyć od dochodu można wyłącznie te wydatki, które definitywnie uszczupliły majątek podatnika, a więc nie zostały mu w jakiejkolwiek formie zwrócone.
Spytała o to kobieta, która nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym. Kilka miesięcy później starostwo powiatowe wydało pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania tego budynku na funkcję mieszkalną.
Kobieta odliczyła od dochodu wydatki, które poniosła na instalację pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Odjęła nawet wydatki dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dyrektor KIS stwierdził, że ulga termomodernizacyjna przysługuje jej tylko w części. Wyjaśnił, że nie można odliczyć tych wydatków, które zostały sfinansowane z NFOŚiDW. Wyklucza to art. 26h ust. 5 ustawy o PIT.
Natomiast w pozostałej części podatniczka może skorzystać z ulgi – potwierdził dyrektor KIS. Za bez znaczenia uznał brak zgłoszenia zakończenia przebudowy budynku (z gospodarczego na mieszkalny) powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jak też to, że nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego.
Stwierdził, że art. 54 i art. 55 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) odnoszą się wyłącznie do zamierzeń polegających na budowie obiektu budowlanego. W konsekwencji – jak wyjaśnił – przepisy te nie dotyczą przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, który został wyremontowany lub przebudowany, nawet wówczas gdy przedsięwzięcie wymagało pozwolenia na budowę. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lutego 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.841.2021.2.KP