Wyrok dotyczy stanu prawnego sprzed 2022 r. Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu uchylony został art. 15e ustawy o CIT. Wciąż jednak przed sądami administracyjnymi toczą się spory o zakres zastosowania tego przepisu.
Nakazywał on wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków na niektóre usługi niematerialne (np. reklamowe) ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, przewyższające 3 mln zł – w części, w jakiej przekroczyły one 5 proc. podatkowej EBITDA.