Kto wypłaca osobom fizycznym wynagrodzenie za skuteczne polecenie swoich usług, powinien potrącić od tych kwot zaliczki na PIT i przekazać je do urzędu skarbowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dodał, że taki przedsiębiorca powinien również do 31 stycznia następnego roku przesłać do urzędu skarbowego deklarację PIT-4R o pobranych zaliczkach oraz informację roczną PIT-11, a także przekazać do końca lutego podatnikom informację PIT-11.
O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który zorganizował tzw. program poleceń przy sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. Uczestnicy programu, którzy skutecznie przekonali nowych klientów do skorzystania z oferty firmy, otrzymywali nawet 5 tys. zł.
Przedsiębiorca był przekonany, że wynagrodzenie jest dla polecających przychodem z tzw. innych źródeł, więc nie musi potrącać od niego zaliczek na PIT. Wystarczy, że wykaże to wynagrodzenie w rocznej informacji PIT-11.
Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza się wykonywanie usług na podstawie umowy zlecenia, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.
Organ przypomniał, że zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umowy o świadczeniu usług nieuregulowanych innymi przepisami stosuje się przepisy o zleceniu. Tym samym – uznał – przychody uzyskiwane przez uczestnika programu poleceń w ramach zawartej z przedsiębiorcą umowy należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.
W tej sytuacji – jak wyjaśnił – przedsiębiorca ma obowiązek pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zaliczki na PIT oraz wystawić i przesłać w odpowiednich terminach deklaracje PIT-4R i informację roczną PIT-11.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1016.2021.1.IR