Polski Ład wpłynie na rozliczenia PIT dopiero za rok. Już teraz obowiązują jednak nowe przepisy dotyczące niektórych ulg.

Chociaż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują już główne założenia Polskiego Ładu, będą one miały wpływ dopiero przy rozliczaniu przychodów za obecny rok, a więc w 2023 r. Obecnie rozliczamy PIT za poprzedni, 2021 r. Nie wykazujemy więc nowej wysokości kwoty wolnej od podatku ani drugiego progu podatkowego. Nie można też jeszcze wykazać nowych ulgi, m.in. dla klasy średniej, na powrót, dla pracujących seniorów, rodzin 4+. Można - tak jak dotychczas - rozliczyć podatek jako samotny rodzic.

Nie oznacza to, że w rozliczeniach podatkowych za 2021 r. nic się nie zmieniło. Oto najważniejsze zmiany w ulgach.

Niższa ulga abolicyjna

Najpoważniejsza zmiana dotyczy ograniczenia ulgi abolicyjnej. Korzystają z niej polscy rezydenci podatkowi rozliczający dochody uzyskane w krajach, z którymi Polska stosuje mniej korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania: proporcjonalnego odliczenia. Począwszy od rozliczenia za 2021 r. ulga abolicyjna jest limitowana: wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł. Więcej na ten temat w objaśnieniach ministra finansów.

Rozszerzona ulga dla młodych

Ulga dla młodych zwalnia z podatku przychody do wysokości 85 528 zł, osiągnięte do ukończenia przez podatnika 26. roku życia. Pierwotnie dotyczyło to jednak wyłącznie przychodów ze stosunku pracy (lub pokrewnych) i umów zlecenia. W 2021 r. ulga została rozszerzona na przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. W PIT można je więc wykazać jako „przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”. Nic się nie zmieniło natomiast, jeśli chodzi np. o przychody z umów o dzieło – nadal ulga dla młodych ich nie dotyczy.

Darowizny na Pałac Saski

Jak wspomnieliśmy, Polski Ład nie ma jeszcze przełożenia na składane obecnie zeznania roczne PIT, ale jest jeden wyjątek. Już w 2021 r. można odliczyć od dochodu darowizny przekazane w związku z ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ta inwestycja bywa promowana jako część Polskiego Ładu.

Nowa ulga jest traktowana tak jak znana od lat ulga na darowiznę. Oznacza to, że w jej ramach maksymalnie można odliczyć równowartość 6% swojego dochodu.

Teoretycznie liniowcy rozliczą się wspólnie

Po raz pierwszy możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem mają podatnicy, którzy co prawda wybrali podatek liniowy, ale nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i nie mieli odliczeń z tego tytułu. Chodzi tu o wąską grupę osób, które np. postanowiły założyć działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ale nie rozpoczęły jeszcze działalności. Jeśli chodzi o przedsiębiorców osiągających przychody opodatkowane według stawki liniowej 19%, nic się nie zmieniło – nie mogli i nie mogą rozliczać się z małżonkiem.

Ulga na przeciwdziałanie Covid-19

Jeden z pandemicznych przepisów podatkowych daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie Covid-19. Chodzi nie o wszystkie darowizny, a te przekazane – bezpośrednio bądź przez organizację pożytku publicznego - m.in. określonym podmiotom leczniczym i placówkom pomocy społecznej, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Funduszowi Przeciwdziałania Covid-19 (szczegóły w art. 52n ustawy PIT oraz art. 57b ustawy o ryczałcie).

Kwota odliczenia zależy od tego, w której fali pandemii została przekazana darowizna. Za rok 2021 nie ma już możliwości odliczenia kwoty odpowiadającej 200% wartości darowizny. Możemy natomiast odliczyć:

- 150% - jeśli darowizna została przekazana między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.

- 100% - jeśli darowizna została przekazana od 1 kwietnia 2021 r.

Ulga e-Toll

Ulga e-Toll dotyczy firm, które opłacały e-myto z wykorzystaniem systemów lokalizacyjnych albo urządzeń pokładowych. Pozwala odliczyć od dochodu wydatki na nabycie takiego urządzenia lub systemu, albo też opłaty za korzystanie z rozwiązań zewnętrznych, ich leasing, najem lub dzierżawę. Maksymalnie można odliczyć 500 zł na każdy pojazd wyposażony w system lub urządzenie, który wykonał w 2021 roku co najmniej jeden opłacony w ten sposób przejazd.