Chcą też, aby wniosek o rezygnację ze stosowania tego mechanizmu mógł złożyć każdy pracownik, a nie tylko ten, któremu pracodawca nie potrąca kwoty zmniejszającej podatek (425 zł miesięcznie).
Takie poprawki zaproponowano podczas posiedzenia senackich komisji: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz budżetu i finansów publicznych. Ostatecznie senatorowie przegłosują je na posiedzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu (16 i 17 lutego).