W pakiecie SLIM VAT 3 resort finansów zaproponował dwie zmiany, które mają dostosować przepisy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
- O ile propozycje dotyczące WNT spełnią wymogi wyroku TSUE, o tyle nowy przepis wyłączający zastosowanie sankcji pozostanie w praktyce martwą regulacją - twierdzi Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP (patrz: opinia obok).