Spółka projektowa może odjąć od przychodu składki członkowskie zapłacone za prezesa z tytułu jego przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Architektów RP – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka, która o to spytała, wyjaśniła, że projekty wykonują dla niej zleceniobiorcy, którzy nie mają uprawnień budowlanych wymaganych do urzędowego zatwierdzenia projektów (co jest wymagane przy składaniu pozwoleń na budowę). Nie posiada ich też żaden jej pracownik. Jedyną osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje do zatwierdzania projektów, jest prezes zarządu, który jednocześnie jest jednym ze wspólników.
Spółka pokrywa jego składki z tytułu przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z uchwałą zarządu zobowiązała się wypłacić prezesowi jednorazowe wynagrodzenie za świadczenie usług weryfikacji i autoryzacji dokumentacji projektowych oraz do pokrycia kosztów opłaty członkowskiej w izbach.
Spółka chciała się upewnić, że opłacone składki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przyznał, że w tym przypadku nie mają zastosowania wyłączenia z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o CIT. Wyjaśnił, że nie można zastosować art. 16 ust. 1 pkt 38, bo wykonywane przez prezesa czynności – w ramach świadczonych usług na rzecz spółki za wynagrodzeniem – nie mają charakteru jednostronnego.
Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 38a nie ma zastosowania, bo wynagrodzenie za usługi, w ramach którego opłacane są składki członkowskie, nie jest związane z pełnieniem funkcji w organach stanowiących ani posiadaniem statusu wspólnika.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.620.2021.1.SH