Gdy ZUS zwleka z wypłatą zasiłku chorobowego, fiskus nie może żądać podatku od odsetek za zwłokę – orzekł WSA w Gliwicach
Sąd dodał, że w istocie zarówno oprocentowanie wypłacane choremu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez pracodawcę są podobnymi świadczeniami. Powinny więc być zwolnione z PIT na tych samych zasadach. Tym bardziej że często są one wypłacane na skutek wieloletnich sporów sądowych jako sankcja dla przegranego.
W tej sprawie spór podatnika z ZUS o wypłatę zaległego zasiłku i odsetek od niego ciągnął się około 10 lat. W trakcie zatrudnienia mężczyzna nabył prawo do zasiłku chorobowego za okres od 17 października 2002 r. do 14 kwietnia 2003 r. ZUS zwlekał jednak z wypłatą tego świadczenia. Gdy mężczyzna stracił cierpliwość, wstąpił na drogę sądową.
W październiku 2008 r. wygrał przed sądem apelacyjnym – sąd nakazał wypłatę zaległego zasiłku chorobowego. W styczniu 2012 r. podatnik wygrał kolejną sprawę – tym razem o odsetki za zwłokę w wypłacie zasiłku.
ZUS wypłacił zarówno zaległe świadczenie, jak i odsetki za zwłokę. Zarazem jednak wystawił i wysłał do urzędu skarbowego oraz do podatnika informację PIT-8C. Taki dokument określa wysokość opodatkowanego przychodu z innych źródeł.
Zaskoczony tym podatnik wystąpił o interpretację do izby skarbowej. Spytał, czy ZUS miał rację, wystawiając mu taki dokument. Przypomniał, że zakład „bezkarnie kredytował się jego pieniędzmi przez okres prawie 10 lat”.
Dodatkowo podatnik podkreślał, że odsetki od świadczenia chorobowego to przychód ze stosunku pracy, który powinien być zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Przypomniał, że zarówno zasiłek, jak i odsetki przysługują mu za okres, kiedy był legalnie zatrudniony. Opodatkowanym przychodem z innych źródeł mógłby być co najwyżej zasiłek wypłacony po ustaniu stosunku zatrudnienia – dodał.
Izba skarbowa nie zgodziła się z jego stanowiskiem. Stwierdziła, że skoro podatnik otrzymał zasiłek chorobowy od ZUS, a nie od pracodawcy, to odsetek od takiego świadczenia nie może uznać za przychód ze stosunku pracy. Tym samym nie mogą być one zwolnione z PIT – podsumowała izba.
Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zgadzał się z tym, że powinien zapłacić podatek od świadczenia głównego, czyli od zasiłku chorobowego. Za kuriozalną uznał jednak daninę od odsetek czyli – jak podkreślał – od kary dla ZUS za przetrzymywanie jego pieniędzy.
Sąd podzielił te argumenty. Wyjaśnił, że odsetki były wprawdzie wypłacone od świadczenia wypłacanego przez ZUS, a nie pracodawcę, ale w gruncie rzeczy chodzi o takie samo świadczenie wypłacane za czas niezdolności do pracy. W związku z tym odsetki od należności głównej nie mogą być różnie traktowane podatkowo – orzekł WSA. Skoro podatnik był zatrudniony w okresie, za który przysługuje mu zasiłek, to i odsetki od niego powinny być wolne od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95.
Sąd podkreślił, że w demokratycznym państwie prawa nie może dojść do sytuacji, w której w tych samych okolicznościach faktycznych (choroba pracownika) podatnik nie płaciłby PIT od części odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń, a od części miałby już taki obowiązek. Tym bardziej że aby je uzyskać podatnik musiał przez 10 lat spierać się z ZUS – podkreślił sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Spór podatnika z ZUS o wypłatę zaległego zasiłku i odsetek od niego ciągnął się około 10 lat. Fiskus zażądał więc podatku od odsetek za zwłokę. Niesłusznie
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/GL 1629/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia