Chodziło o spółkę, która prowadzi zarówno działalność rolniczą, polegającą m.in. na uprawie zbóż, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą. Główne przychody osiąga ze sprzedaży płodów rolnych.
Wątpliwości dotyczyły tego, jak zakwalifikować przychody z dzierżawy gruntów rolnych innym podmiotom z przeznaczeniem na działalność rolniczą. Spółka planowała ponadto rozszerzyć zakres swoich działań o wynajem i sprzedaż maszyn rolniczych, a także świadczenie usług rolniczych, takich jak orka, zbiór plonów.