EY w opublikowanym w czwartek opracowaniu przedstawia kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu, które mają znaczenie dla wspólnego rozliczania się małżonków. Jak zauważa chodzi przede wszystkim o to, że kwota dochodów rocznych, do której ma zastosowanie stawka 17 proc. została podwyższona do 120 tys. zł.

"Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest dopuszczalne także za rok, w którym zawarto związek małżeński, pod warunkiem, że pozostawali w nim do końca roku. Oznacza to, że nawet jeśli podatnicy wzięli ślub 31.12.2021 r. również będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia” – zauważa EY.