Emeryt lub rencista, wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, nie odczuje korzyści, które przynosi mu Polski Ład.

Pokazuje to historia czytelnika DGP.
Czytelnik jest osobą niepełnosprawną i utrzymuje się głównie z renty socjalnej. Od marca 2021 r. jest to 1250,88 zł brutto (to także kwota najniższej emerytury). Wypłata netto w grudniu ub.r. wynosiła więc 1066,30 zł.
Czytelnik jest zadłużony (jak podkreśla - nie z własnej winy) i z jego majątku jest prowadzona egzekucja komornicza.
Do tej pory komornik zajmował mu co miesiąc z renty socjalnej 150,23 zł. Potwierdzają to udostępnione przez czytelnika dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od stycznia br. komornik zabiera już dużo więcej, bo 222,23 zł.
„Byłem przekonany, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota zajęcia komorniczego nie wzrośnie, a ja będę mógł wydać dodatkowe pieniądze, które zyskam na Polskim Ładzie, na własne potrzeby. Myliłem się okrutnie” - pisze czytelnik.
Co się zmieniło
Przypomnijmy, że Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) podwyższył m.in. kwotę wolną od podatku do 30 000 zł, co przełożyło się na wzrost rocznej kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł (30 000 zł x 17 proc. = 5100 zł). Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi teraz 425 zł.
W praktyce oznacza to, że od miesięcznego dochodu nieprzekraczającego 2500 zł nie powinna być pobierana zaliczka na PIT (2500 zł x 17 proc. - 425 zł = 0 zł).
Dotyczy to także emerytur i rent. Dzięki temu - jak podkreśla Ministerstwo Finansów - aż dwie trzecie emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci w 2022 r. podatku.
Liczył na podwyżkę…
Czytelnik liczył, że w związku z tymi zmianami jego wypłata wzrośnie o 72 zł, czyli o wysokość zaliczki na PIT potrącanej od jego świadczenia. Spodziewał się więc, że w styczniu br. dostanie 1138,30 zł.
Przelewy w takiej wysokości otrzymali inni świadczeniobiorcy, ale nie on. Czytelnik otrzymał tyle co w grudniu 2021 r., czyli 1066,30 zł. To skutek komorniczego zajęcia.
…przejął ją komornik
Kwotę, którą komornik może zająć z renty socjalnej, określa art. 141 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). Obecnie wynosi ona 916,07 zł, jeżeli egzekwowane są długi niealimentacyjne.
Przepis ten nie zmienił się od 1 stycznia 2022 r. Zatem nadwyżka powyżej 916,07 zł może być zajęta przez komornika.
Tak właśnie stało się w przypadku naszego czytelnika. Co prawda jego przychód z renty socjalnej wzrósł wskutek Polskiego Ładu o 72 zł, ale równolegle o tyle samo wzrosła kwota, z której komornik może prowadzić egzekucję długu.
Potwierdził to również sam komornik w odpowiedzi na pytanie czytelnika. - Wyjaśnił, że zajmowana jest również nadwyżka, która powinna mi przysługiwać w związku z najnowszymi zmianami podatkowymi - relacjonuje czytelnik.
W ten sposób zobowiązanie zadłużonego zostanie szybciej spłacone, ale dla czytelnika to marna pociecha, zwłaszcza że wartość otrzymywanej renty maleje wskutek inflacji.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna