Pokazuje to historia czytelnika DGP.
Czytelnik jest osobą niepełnosprawną i utrzymuje się głównie z renty socjalnej. Od marca 2021 r. jest to 1250,88 zł brutto (to także kwota najniższej emerytury). Wypłata netto w grudniu ub.r. wynosiła więc 1066,30 zł.