Opublikowany wczoraj projekt kolejnej nowelizacji Polskiego Ładu zmierza do przeniesienia do ustawy o PIT treści rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).
W projekcie nie ma mowy o zapowiedzianym przez premiera w piątek rozciągnięciu ulgi dla klasy średniej na zleceniobiorców i emerytów.