- Komisja Europejska powinna wydać za dwa miesiące decyzję derogacyjną w sprawie obowiązkowego systemu e-Faktur. Jesteśmy dobrej myśli - mówi Przemysław Krawczyk, dyrektor departamentu ryzyka podatkowego w Ministerstwie Finansów.

W opublikowanym niedawno artykule „Krajowy System e-Faktur zaliczył falstart” napisaliśmy o przykładach błędów i trudności, na które napotkali nasi czytelnicy z tym systemem i które pozwalały postawić taką tezę. Dlaczego pan się z nią nie zgadza?
Z pewnością nie użyłbym w tym kontekście słowa „falstart”. Opinie cytowane w materiale DGP oraz błędy i trudności, o których w nim mowa, dotyczą udostępnionego przedsiębiorcom środowiska testowego KSeF. Jeśli chodzi o wersję produkcyjną systemu, to zapewniam, że nie zmienialiśmy oprogramowania, sposobu logowania ani związanej z nią dokumentacji. Wersja produkcyjna jest przez nas monitorowana i cały czas działa stabilnie. Również użytkownicy wersji produkcyjnej nie informowali nas o jakichkolwiek kłopotach. Firmy w przeważającej większości jednak korzystają ze środowiska testowego KSeF, które ze względu na duże zainteresowanie mogło spowodować określone problemy. Epizody te były w dużej mierze wynikiem autoryzacji ponad miliona sesji w środowisku testowym w jednym dniu. Nie były jednak związane z jakimikolwiek zmianami, które wdrożono w środowisku testowym w tym roku. Zmiany, które zapowiadaliśmy na listopadowym webinarze, zostały wdrożone w środowisku testowym w grudniu 2021 r.
Czytelnicy, którzy uczestniczyli w webinarze, informowali nas jednak, że zmiany nastąpiły w API, co było dla nich zaskoczeniem. To właśnie te poprawki miały być w dużej mierze przyczyną trudności.
W tym roku nie wdrażaliśmy żadnych zmian, które mogłyby to uzasadniać. Faktem jest natomiast, że środowisko testowe - z uwagi na swoje funkcje - nie jest aż tak wydajne jak środowisko produkcyjne i konieczność autoryzacji tak wielu sesji mogła rodzić krótkotrwałe zakłócenia w jego pracy. Kwestia ta została już rozwiązana.
Ilu przedsiębiorców korzysta ze środowiska produkcyjnego KSeF?
Część firm testuje nie tylko środowisko testowe, ale i środowisko produkcyjne, więc nie zamyka w nim całej sesji i nie wystawia faktury ustrukturyzowanej. Takie podmioty nie informowały nas o błędach. Jeśli chodzi o statystyki firm, które uwierzytelniają sesję w środowisku produkcyjnym, to jest ich około 10. Mamy też 194 użytkowników środowiska testowego, które cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców.
Czy założeniem było, aby przedsiębiorcy, którzy przetestują system, przechodzili na wersję produkcyjną? Czy MF nie obawia się, że użytkownicy zrezygnują z tego przejścia po napotkaniu błędów w wersji testowej?
Środowisko testowe stworzono i udostępniono wcześniej przedsiębiorcom, aby mogli dostosować swoje systemy księgowe do pracy z KSeF bez ponoszenia konsekwencji błędnie wysłanych danych. Nie ma przy tym różnic w funkcjonalnościach między środowiskiem testowym a produkcyjnym. Jak już wspomniałem, to pierwsze nie jest tak wydajne jak system docelowy. Zapewniam jednak, że po sytuacjach, które miały miejsce 10 stycznia, poprawiliśmy wydajność środowiska testowego.
Z maili do DGP wynika jednak, że nadal zdarzają się błędy i problemy. Czytelnicy twierdzą, że od końca ubiegłego roku regularnie zgłaszają trudności do Ministerstwa Finansów, ale nie dostają żadnej odpowiedzi. Jak pan to skomentuje?
Wzmacniamy i rozwijamy linię wsparcia technicznego. Prosimy więc o jak najwięcej sygnałów od firm z różnych branż, które pozwolą nam ocenić, czy niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych zmian do udostępnionych rozwiązań. Niedługo przekażemy również dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji systemu na stronach internetowych dotyczących KSeF, tak aby osoby, które testują system lub działają w środowisku produkcyjnym, miały pełny dostęp do informacji i dokumentacji KSeF.
Nadal jednak do końca nie jest jasne, dlaczego firma, która napotkała błędy i problemy z wydajnością systemu w trakcie jego testów, miałaby zdecydować się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych w środowisku produkcyjnym?
Przypominam, że nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw z 29 października 2021 r. wdrożyła KSeF jako system dobrowolny. Szacowaliśmy, że w ciągu roku zainteresowanie może wyrazić około 10 proc. podmiotów. Zarówno nasze informacje, jak i sygnały z zewnątrz potwierdzają, że firmy mają własny harmonogram przechodzenia na KSeF i w dużej mierze może to nastąpić w trzecim lub czwartym kwartale tego roku.
Skoro bowiem system został uruchomiony i udostępniono API, to zrozumiałe jest, że przedsiębiorcy decydują się na jego testy i tak jak zakładaliśmy, mogą one trwać nawet przez kilka kolejnych miesięcy. Dopiero po ich zakończeniu nadejdzie czas na podjęcie decyzji o pełnym wdrożeniu KSeF.
Chciałbym też dodać, że resort finansów ze swej strony chce maksymalnie zachęcić przedsiębiorców do korzystania z KSeF i będzie udostępniał nowe rozwiązania, które ułatwią podjęcie takiego kroku. Przypomnę też, że zgodę na obligatoryjne wprowadzenie rozwiązania musi wyrazić Komisja Europejska.
Kiedy spodziewacie się uzyskania takiej zgody?
Komisja Europejska powinna wydać decyzję derogacyjną za dwa miesiące. Jesteśmy dobrej myśli.
Czy w najbliższym czasie MF odpowie również na pytania, które padły na ubiegłorocznym webinarze? Czytelnicy żalą się, że takich odpowiedzi nie znajdują.
Obecnie przygotowujemy sekcję poświęconą najczęściej zadawanym pytaniom, w której opublikujemy także odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru. Pytania, do których pan nawiązuje, były bardzo różnorodne, dotyczyły zarówno kwestii dokumentacji technicznej KSeF, jak i kwestii prawnych. Wszystkie odpowiedzi będą opublikowane.
Czy zostanie wprowadzone rozwiązanie, które pozwoli na blokowanie duplikowania faktur wystawionych w KSeF?
Nie możemy odrzucać wystawionej faktury, która spełnia warunki określone w ustawie o VAT. Jeśli taki dokument zostanie kilkukrotnie przesłany, to jest to błędnym działaniem po stronie użytkownika lub programu, z którego korzysta. Pracujemy nad wdrożeniem dodatkowego zabezpieczenia usługi, czyli komunikatu, który informowałby o duplikowaniu faktury.
Kiedy udostępniony zostanie interfejs graficzny, który niezależnie od API pozwoli wystawić fakturę ustrukturyzowaną?
Pod koniec pierwszego kwartału br. uruchomiona zostanie aplikacja internetowa, z której będą mogli skorzystać zainteresowani księgowi. Mamy nadzieję, że to zachęci podatników do szybszego przechodzenia na KSeF. ©℗
Rozmawiał Mariusz Szulc