Chodziło o małżeństwo, które utrzymywało dorosłą osobę niepełnosprawną, w stosunku do której wcześniej pełniło funkcję rodziny zastępczej. Podopieczny wymagał całodobowej opieki, pobierał rentę socjalną.
Podatnicy uważali, że w rozliczeniu rocznym przysługiwała im ulga prorodzinna na podstawie art. 27f ust. 1 w związku z art. 27f ust. 6 ustawy o PIT. Przepisy te mówią, że preferencyjnie mogą rozliczyć się m.in. opiekunowie, którzy - w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej - utrzymują pełnoletnie dzieci pobierające rentę socjalną.