Przedsiębiorcy, którzy przekształcają swoje jednoosobowe działalności gospodarcze (dalej: jdg) w spółki kapitałowe, to często podmioty, które wcześniej prowadziły jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, a tam obowiązki księgowe były dużo prostsze. Po przekształceniu powinni liczyć się z tym, że każda spółka z o.o. musi prowadzić księgi rachunkowe. W tym wypadku nie obowiązuje bowiem żaden limit dający możliwość odroczenia tego obowiązku. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy oczywiście także przedsiębiorców, którzy zostali przy dotychczasowej formie organizacyjnej swego przedsiębiorstwa, ale przekroczyli limit 2 mln euro, czyli 9 188 200 zł. Oni muszą od 1 stycznia 2022 r. przejść na pełne księgi.
Teraz jest najwyższy czas, aby podjąć stosowne decyzje, ponieważ zgodnie z przepisami prawa bilansowego otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 dni. Co to oznacza? Dla podmiotów kontynuujących działalność, a także tych, które dopiero zaczęły prowadzić księgi w związku z przekroczeniem limitu przychodów, będzie to 15 stycznia 2022 r. Dla podmiotów nowo powstałych będzie to zaś 15 dni od dnia ich powstawania. W przypadku spółek powstałych z przekształcenia jednoosobowych działalności będzie to 15 dni od dnia wpisu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego.