Spytała o to kobieta, która ma połowę udziałów w gruncie zabudowanym budynkiem mieszkalnym. Otrzymała je w darowiźnie od ojca i chce zamienić je na mieszkanie należące do matki.
Wolała się jednak upewnić, czy skorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).