Spytał o to podatnik świadczący usługi księgowe głównie na rzecz innych przedsiębiorców, a w niewielkim tylko zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Poinformował, że w 2015 r. założył kasę fiskalną, bo nieprawidłowo zinterpretował przepisy.
Podkreślił przy tym, że nigdy jego obrót na rzecz indywidualnych klientów nie przekroczył 20 tys. zł, a tylko to zobowiązywałoby go do stosowania kasy. W związku z tym obecnie stosuje kasę wyłącznie dobrowolnie. Chciał się upewnić, czy w związku z tym może kasę zlikwidować.