Przedsiębiorca, którego sprzedaż na rzecz indywidualnych klientów nigdy nie przekroczyła limitu 20 tys. zł, może zrezygnować z kasy fiskalnej, jeżeli zainstalował ją dobrowolnie, przez pomyłkę – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik świadczący usługi księgowe głównie na rzecz innych przedsiębiorców, a w niewielkim tylko zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Poinformował, że w 2015 r. założył kasę fiskalną, bo nieprawidłowo zinterpretował przepisy.
Podkreślił przy tym, że nigdy jego obrót na rzecz indywidualnych klientów nie przekroczył 20 tys. zł, a tylko to zobowiązywałoby go do stosowania kasy. W związku z tym obecnie stosuje kasę wyłącznie dobrowolnie. Chciał się upewnić, czy w związku z tym może kasę zlikwidować.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że usługi księgowe nie są wymienione w katalogu usług objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas, niezależnie od wysokości obrotów. Taki katalog jest zamieszczony w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Wymienione zostały w nim m.in. usługi doradcze (par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. h), ale tych – jak wynikało z wniosku o interpretację – przedsiębiorca nie świadczy.
Oznacza to, że świadczącego usługi księgowe obowiązują zasady ogólne i może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli zrezygnować z kasy rejestrującej, jeżeli jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych nie przekroczy rocznie 20 tys. zł – wyjaśnił dyrektor KIS.
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442). Będzie ono obowiązywało do końca 2023 r. Nie zmienia ono niczego w zakresie usług księgowych. Nadal są one zwolnione z kas fiskalnych przy obrocie nieprzekraczającym 20 tys. zł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 stycznia 2021 r., sygn. KDIB3-2.4012.828.2021.1.MN