Polka Beata Rusinowicz uzyskała 92 na 100 możliwych punktów w egzaminie organizowanym przez Association of Chartered Certified Accountants(ACCA). By zdobyć tak dużą liczbę punktów nie można ograniczać się tylko do wiedzy tylko z zakresu księgowości. Trzeba też znać doskonale prawo czy kwestie związane z zarządzaniem. Zobacz, co mówi o zwycięstwie i swoim zawodzie "najlepsza księgowa na świecie".

Jak wyglądały testy w ramach ACCA?

ACCA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zdobyć kwalifikację i zostać członkiem ACCA należy zdać 14 egzaminów i dopełnić dodatkowych formalności związanych m.in. z doświadczeniem zawodowym. Żeby zdać egzamin ACCA, wymagane jest zdobycie przynajmniej 50 punktów, czyli połowy puli. W każdej sesji egzaminacyjnej organizacja wyróżnia osoby, które uzyskują najlepszy wynik na świecie. Ja uzyskałam 92 punkty na 100 możliwych za egzamin w kategorii „Financial management” (zarządzanie finansowe). Zdobycie powyżej 90 proc. na którymkolwiek z egzaminów jest uważane na całym świecie za bardzo duży sukces.

Czemu testy ACCA są uważane za takie trudne?

Reklama

Najtrudniejszy w testach ACCA jest sam etap przygotowań i późniejszy przebieg egzaminu. Podręczniki zawierają pytania z poprzednich egzaminów, które są elementem przygotowania do egzaminu. Nie ma jednak bazy pytań, które mogą pojawić się na egzaminie. Trzeba opanować wyznaczony zakres tematyczny i z tego zakresu pojawiają się pytania. Materia, której dotyczą testy jest obszerna i skomplikowana, co dodatkowo pogłębia trudność w przygotowaniu się do egzaminu. Należy także zaznaczyć, że egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim i są bardzo wymagające pod względem czasu dostępnego na udzielenie odpowiedzi.

Właśnie ta różnorodność zadań, z którymi muszę się mierzyć na co dzień. Łączenie wielu wątków i aspektów zagadnień finansowych danej firmy wymaga uwagi, skrupulatności i pełnego zaangażowania. Czasem jest to także stresujące zajęcie, a przede wszystkim – bardzo odpowiedzialne.

Co dają te testy?

ACCA to prestiżowa międzynarodowa organizacja. Kwalifikacja ta jest rozpoznawalna na całym świecie i pozwala budować karierę za granicą. W czasach globalizacji jest to niezmiernie istotne.

Jak współcześnie wygląda zawód księgowej?

W Polsce termin „accountant” jest przekładany zwyczajowo jako „księgowy”, ale to pojęcie w oryginalnym brzmieniu jest znacznie pojemniejsze, gdyż poza księgowymi zawiera w sobie również kontrolerów , dyrektorów finansowych i szereg innych stanowisk z obszaru finansów. Osoby takich profesji skupia samo stowarzyszenie ACCA. Praca takiej osoby nie ogranicza się do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale obejmuje także planowanie i analizę kosztów, przygotowywanie budżetów, opracowywanie planów na wypadek ryzyka. Jest to praca ciekawa i pełna różnorodnych wyzwań.