Umowa o pracę i zlecenia
Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia płacą składkę zdrowotną według tej samej wysokości co dotychczas – 9 proc. dochodu, tyle że nie mogą już jej odliczać od podatku (do końca 2021 r. można było odjąć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki).