W 2022 r. spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, będą przesyłać fiskusowi informację CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW na zaktualizowanych formularzach – wynika z najnowszego projektu rozporządzenia ministra finansów.

Projekt został opublikowany w związku ze zmianami, które wprowadza od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października br. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).
Rozwiązuje ona m.in. problem, który pojawił się z początkiem 2021 r. wskutek wejścia w życie ubiegłorocznej nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Przypomnijmy, że wprowadziła ona zmiany w zakresie opodatkowania spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli takie spółki chcą pozostać transparentne podatkowo, to muszą złożyć w urzędzie skarbowym informację CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) o swoich wspólnikach (podatnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku spółki jawnej).
Informację tę należało złożyć zasadniczo do 31 stycznia 2021 r. Natomiast nowe spółki jawne powinny to zrobić przed początkiem swojego roku obrotowego, a spółki powstałe z przekształcenia – w terminie:
■ 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia – jeżeli w jego trakcie doszło do zmiany wspólników lub ich praw do udziału w zyskach spółki przekształconej, lub
■ przed dniem rejestracji przekształcenia – jeżeli w jego trakcie nie doszło do zmiany wspólników lub ich praw do udziału w zyskach spółki przekształconej. W tym przypadku informację CIT-15J powinna złożyć spółka przekształcana.
Na łamach DGP wielokrotnie pisaliśmy o problemie nowo tworzonych spółek jawnych, bo powstają one dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i wtedy dopiero rozpoczyna się ich rok obrotowy. To by oznaczało, że spółka nie może złożyć wcześniej informacji CIT-15J (bo jeszcze nie istnieje).
W odpowiedzi na ten problem Ministerstwo Finansów zasugerowało, aby informację CIT-15J składać jak najszybciej po rejestracji spółki w KRS. Zarazem jednak twierdziło, że data rejestracji spółki jawnej w KRS nie jest tożsama z rozpoczęciem jej pierwszego roku obrotowego.
Potem jednak ministerstwo przyznało się do błędu i zaproponowało zmianę przepisów od 1 stycznia 2022 r. Z nowo dodanego art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. c ustawy o CIT będzie wynikać wprost, że spółki jawne z udziałem nie tylko osób fizycznych – zarówno nowe, jak i powstałe z przekształcenia – będą miały 14 dni od zarejestrowania w KRS na złożenie informacji o swoich wspólnikach. Poinformowaliśmy o tym szerzej w artykule „Ministerstwo przyznaje się do legislacyjnego błędu” (DGP nr 152/2021).
Nowy przepis wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w informacji CIT-15J i w załączniku CIT-JW. Stąd właśnie projekt nowego rozporządzenia.
Wraz z wejściem tego rozporządzenia w życie straci moc dotychczasowe – z 11 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 87). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej – w uzgodnieniach międzyresortowych