Projekt został opublikowany w związku ze zmianami, które wprowadza od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października br. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).
Rozwiązuje ona m.in. problem, który pojawił się z początkiem 2021 r. wskutek wejścia w życie ubiegłorocznej nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Przypomnijmy, że wprowadziła ona zmiany w zakresie opodatkowania spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli takie spółki chcą pozostać transparentne podatkowo, to muszą złożyć w urzędzie skarbowym informację CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) o swoich wspólnikach (podatnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku spółki jawnej).