Odniósł się w niej do kolejnych wątpliwości związanych ze skutkami wejścia w życie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Wprowadziła ona m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych z mocą od stycznia br. albo od maja br. (termin można było wybrać).
Podatnikiem CIT zostały również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złożyły w urzędzie skarbowym informacji o swoich wspólnikach.