Wcześniej podobne stanowisko wyraził w interpretacji z 7 grudnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.402. 2020.1.BM). Taką wykładnię zaprezentował również wiceminister finansów Jan Sarnowski, odpowiadając 6 marca 2020 r. na interpelację poselską nr 2109.
Wątpliwości dotyczą art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Wyklucza on z katalogu kosztów uzyskania przychodu wydatki zapłacone z pominięciem split paymentu pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.