Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów. Jedna ze zmian dotyczy podatku akcyzowego.

Zgodnie ze zmianami przyjętymi przez RM, cyzą opodatkowane będzie wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn, z wyjątkiem ręcznego wytwarzania papierosów i wykonywania ich sposobem domowym w gospodarstwach domowych. Zmieni się sposób opodatkowania cygar i cygaretek – podatek akcyzowy za te produkty ma być płacony od wagi, a nie od sztuki.

Obydwa rozwiązania zapewnią ograniczenie procederu unikania opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwą stawką akcyzy.