Dla palaczy ważniejszą informacją powinno być jednak to, czego w przyjętym projekcie ustawy okołobudżetowej nie ma. Chodzi o stawkę kwotową akcyzy dla papierosów. Rząd nie planuje jej podwyżki, ale zdaniem części producentów faktycznie ona nastąpi, przy czym obejmie wyłącznie tańsze papierosy (stanowiące 65 proc. rynku).

Podwyżka ma wynikać z faktu, że minimalna stawka akcyzy jest uzależniona od średniej ważonej cen. Ta z kolei – jak przewidują producenci – wzrośnie. Według ich szacunków ceny tańszych papierosów wzrosną o minimum 50–60 groszy za paczkę. Producenci domagają się więc zmian, które spowodują również podwyżkę papierosów droższych, aby tym samym zmienić udział ich ceny w średniej ważonej. Zgadzają się natomiast z podstawowymi zmianami wynikającymi z projektu ustawy okołobudżetowej, a które mają uderzyć m.in. w osoby wytwarzające papierosy za pomocą maszyn udostępnianych w sklepach detalicznych.

W ten sposób palacze obchodzą przepisy o opodatkowaniu akcyzą papierosów, co oznacza straty dla budżetu. Rząd chce więc, aby akcyzą było opodatkowane wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn, z wyjątkiem ręcznego wytwarzania papierosów i wykonywania ich sposobem domowym. Skręcanie za pomocą maszyny w sklepie będzie traktowane jak produkcja.

Rozszerzona ma być również definicja podatnika akcyzy. Do tej grupy będą zaliczane: osoby, które wytwarzają papierosy przy użyciu maszyn, podmioty, które je udostępniają, a nawet właściciele miejsc, w których klienci mogą skręcić papierosy. Osoba, która będzie oferować wytwarzanie papierosów w ten sposób, będzie musiała je oznaczyć znakami akcyzy.

Rząd chce również walczyć ze zjawiskiem wytwarzania papierosów z cygar imprezowych. Proponuje więc zmianę sposobu opodatkowania cygar i cygaretek. Obecną stawkę akcyzy od liczby sztuk ma zastąpić stawka ustalana na podstawie wagi produktu (ma wynieść 393 zł za 1 kg).

Producenci i organizacje branżowe uważają jednak, że zmiana ta uderzy głównie w legalnych podatników. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego obecne przepisy pozwalają wyeliminować zjawisko wykorzystywania cygar imprezowych, tylko wymaga to zdecydowanych działań organów podatkowych. Stowarzyszenie zwraca też uwagę na fakt, że ustalenie masy cygar i cygaretek może być trudne, bo waga poszczególnych sztuk może się różnić.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – przyjęty przez rząd