O zmianach wprowadzanych do Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105) pisaliśmy szczegółowo w artykule „Polski Ład trzeci raz poprawiany” (DGP nr 243/2021).
Wówczas jednak wszystkie trzy nowelizacje były w trakcie procedowania w Senacie. Teraz prace parlamentarne zostały zakończone. Jedna ustawa została już opublikowana i weszła w życie. Dwie pozostałe czekają na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Chodzi o nowelizacje: