Chodziło o spółkę, która jest częścią grupy kapitałowej i pełni w niej rolę podwykonawcy informatycznego (odpowiada za tworzenie produktów informatycznych). W tym celu zatrudnia specjalistów, programistów. Efektem ich pracy są konkretne programy komputerowe (utwory w rozumieniu prawa autorskiego).
Oprócz tego w zakresie obowiązków specjalistów są również inne czynności niemające charakteru twórczego.