Chodzi o przepisy ordynacji podatkowej dotyczące obowiązku informowania o schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules, w skrócie MDR). Spółka, która wystąpiła o interpretację indywidualną, wyjaśniła, że prowadzi działalność wymagającą nawiązywania relacji biznesowych w różnych obszarach. Przez lata wypracowała pewne idee i pomysły, które powiela jako sprawdzony schemat działania.
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów o MDR spółka przeanalizowała swoje umowy, transakcje i zdarzenia gospodarcze i doszła do wniosku, że niektóre z nich mogą być uznane za schemat podatkowy. Chciała się upewnić, czy faktycznie tak będzie i czy musi w związku z tym informować o nich szefa Krajowej Administracji Skarbowej.