Resort poinformował też, że trwają prace nad aktualizacją objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r., z których obecnie wynika odmienne stanowisko. Dodał, że nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie.
O problemie pisaliśmy w DGP 170/2021 „Fiskus (niepotrzebnie) komplikuje korektę MDR”. Chodzi o sytuacje, gdy promotor, korzystający bądź wspomagający złożył błędny formularz informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym (ang. mandatory disclosure rules – MDR) i dostrzegł swój błąd jeszcze przed otrzymaniem wezwania szefa Krajowej Administracji Skarbowej do jego naprawienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 86h ust. 1 ordynacji podatkowej szef KAS może zwrócić się do składającego MDR o uzupełnienie informacji lub wyjaśnienie wątpliwości.