Chodzi o interpretację ogólną ministra finansów z 15 lutego 2021 r. (sygn. DD5.8201.11.2020) w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu.
Wynika z niej, że firmy muszą podwójnie wykazywać przychód: raz przy sprzedaży towarów i usług, a drugi raz, zbywając swoją wierzytelność z tego tytułu. Dotychczas było to kompensowane kosztami, ale od 1 stycznia 2022 r. będzie miało istotne skutki w zakresie minimalnego podatku dochodowego.