To oznacza, że w Polsce będą objęte podatkiem dochody pasywne (np. z dywidend, odsetek) spółek tworzonych przez polskich podatników za granicą. Nie będzie to dotyczyć sytuacji, gdy zagraniczna spółka będzie prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą.

Nowe przepisy będą stosowane, począwszy od roku podatkowego zagranicznego podmiotu, który rozpocznie się po 31 grudnia 2014 r.

PIT-y elektronicznie

Bez poprawek Senat przyjął także przepisy nakładające od nowego roku na niektóre podmioty (w tym płatników) obowiązek komunikacji elektronicznej z urzędami skarbowymi. Chodzi głównie o przesyłanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i zryczałtowanym podatku (PIT-8AR), informacji m.in. o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz rocznego obliczenia podatku za podatnika (PIT-40).

Wyjątek będzie dotyczył podmiotów, które sporządzają roczne obliczenie podatku dla maksymalnie pięciu podatników, a w ich przekazywaniu nie pośredniczy biuro rachunkowe.

Nadal będą mogli przekazywać informacje i roczne obliczenie podatku w formie papierowej, z tym że będą mieli na to mniej czasu niż dotychczas, bo tylko do końca stycznia następnego roku. Obecnie np. PIT-40 mogą przesłać do końca lutego.

Loterie i bingo fantowe

Senat przyjął wczoraj także zmiany w ustawie o grach hazardowych, ale wprowadził kilka poprawek, dlatego rozpatrzy je jeszcze Sejm. Zasadniczo cel nowelizacji jest taki, by ułatwić organizacjom pożytku publicznego urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe. Zostanie bowiem podniesiony dla nich próg wygranej, do wysokości którego nie będą musieli uzyskiwać zgody izby celnej na organizację loterii (wystarczy, że wyślą zawiadomienie).

Próg ten będzie wynosił 15-krotność kwoty bazowej (w 2014 r. wynosi ona 3785,38 zł). Przy czym w ciągu roku obrotowego łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej.

Obecnie takie uproszczenie jest możliwe tylko, gdy wartość wygranych nie przekracza jednej kwoty bazowej. Warunek ten zostanie utrzymany dla innych podmiotów niż OPP. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny

Ustawa z 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę nowelizującą ustawę o CIT i PIT oraz niektóre inne ustawy – (druk senacki 741) – trafi do prezydenta. Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 721) – trafi do prezydenta. Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk senacki 719) – po poprawkach Senatu wróci do Sejmu.