Chodziło o podatnika, który otrzymane w darowiźnie certyfikaty inwestycyjne sprzedał za cenę niższą, niż wynosiła pierwotna cena ich nabycia przez darczyńcę.
Dom maklerski, który odkupił certyfikaty, pobrał jako płatnik i wpłacił do urzędu skarbowego zryczałtowany 19-proc. podatek zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Wyliczył go od całości przychodu ze sprzedaży, bo uważał, że skoro sprzedający nabył certyfikaty w drodze darowizny, to nie ma możliwości potrącenia kosztów uzyskania przychodu.