Na czym polegał błąd RCL? Autorzy raportu dowodzą, że nieprawidłowo ustalił termin ogłoszenia ustawy zmieniającej, a w konsekwencji skierowano akt prawny do procedowania w trybie standardowym, a nie przyspieszonym. Osobami odpowiedzialnymi za nieprawidłowości są osoby zarządzające departamentem dzienników urzędowych i systemów informacyjnych w RCL, czyli jego dyrektor Jarosław Deminet i zastępca Marek Głuch.
Co na to RCL? Uznaje dwie rekomendacje dotyczące usprawnienia komunikacji na linii resort – RCL oraz zwiększenia nadzoru nad procesem publikacji ustaw. Natomiast nie zgadza się z rekomendacją dotyczącą odpowiedzialności jego pracowników za opóźnienie publikacji.