Posłowie zgodnie wskazywali, że podatek akcyzowy z definicji naliczany jest od dóbr luksusowych, a za takie trudno uznać ambulanse. Podnosili, że zwolnienie z akcyzy obniży ceny pojazdów sanitarnych i być może umożliwi zwiększenie dokonywanych przez placówki zakupów. Sygnalizowali także, że zmiana zlikwiduje niepotrzebny obrót środkami publicznymi, bo pieniądze z akcyzy zasilają budżet a ten przekazuje je do systemu ochrony zdrowia, który karetki kupuje. Część parlamentarzystów oceniła, że rozwiązania zaproponowane w projekcie noweli powinny być wprowadzone wcześniej.

Zabierając w środę w dyskusji głos wiceszef resortu finansów i szef służby celnej Jacek Kapica wskazał, że ministerstwo pracowało nad własnymi rozwiązaniami zmierzającymi do zwolnienia z akcyzy pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego. Dodał, że resort popiera rozwiązania projektu poselskiego - choć dostrzega potrzebę ich doprecyzowania.

Projekt przewiduje dodanie do obowiązującej ustawy nowego artykułu. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania ma być przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Jak uściślono, szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C). Nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.

Wnioskodawcy uważają, że zwolnienie pojazdów sanitarnych z akcyzy jest uzasadnione tym do czego są wykorzystywane - ratowania życia i zdrowia. Podnoszą także, że rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów.

Kapica był pytany w środę przez posłów o złą sytuację polskich producentów karetek w związku z żądaniami urzędów celnych zapłacenia przez nich podatków naliczonych za lata 2007 - 2009. Minister poinformował, że jednoznacznie wskazano producentom możliwą ścieżkę postępowania. Jest nią wnioskowanie do organów podatkowych o umorzenie podatku. Warunkiem jest - jak podkreślił - "wykazanie się trudną sytuacją finansową i faktem, że wartość podatku akcyzowego zawartego w cenie pojazdu nie została przeniesiona na ostatecznego nabywcę". (PAP)